Híreink

2022. szeptember 10-én került megrendezésre a 37. Szolnok Kupa-I. Shihan Furkó...

Háromnapos osztálykiránduláson vett rész szeptember 12. és 14. között a 6.a...

Kedves Szülők és Diákok! 2022. október 3 – 7. között papírgyűjtést...

GYÓGYTESTNEVELÉS 2022/2023 tanév BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2022.09.13. (KEDD)...

Igemorzsák

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága."/ Zsoltárok könyve 119,105 / "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged."/ Ézsaiás 43,2 / "A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké."/ Zsidók 13,20-21 / "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott."/ Róma 8,28 / "Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne."/ 1 János 4,16 / "Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben."/ 1 Timóteus 4,12 / "Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek."/ 3 János 1,2 / "Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit."/ Jeremiás 17,7-8 / "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent."/ 1 János 4,7 / "Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom."/ 1 Korinthus 13,1 / "Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."/ Róma 12,2 / "A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."/ Lukács 6,45 / "A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."/ 1 Korinthus 13,4 / "A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat."/ 1 Korinthus 13,5 / "A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal."/ 1 Korinthus 13,6 / "A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr."/ 1 Korinthus 13,7 / "A szeretet soha el nem múlik."/ 1 Korinthus 13,8 / "Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."/ 1 Korinthus 13,13 /
Életképek