Shetland UK nyelviskola

A tehetséggondozó csoportok kialakításának legfőbb célja, hogy tanulóink nyolcadik osztályban készen álljanak az állami B2-es szintű középfokú nyelvvizsga követelményeinek teljesítésére. A sikeres felkészítésben évek óta egy közeli nyelviskola nyújt segítséget. A hetedikes tanulók B1-es szintű, a nyolcadik évfolyamosok pedig B2-es próbanyelvvizsgán vesznek részt, amely a nyelviskola nagy tapasztalattal rendelkező tanárai által kerül lebonyolításra.

Az elért eredmények mellett minden tanuló megismerheti azokat az erősségeit, amelyekre a jövőben építhet a vizsgák során. Továbbá a saját fejleszthető területeivel is tisztában lesz, amelyek erősítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Ezt követően a nyolcadikos gyerekek minden év májusában az előző próbanyelvvizsga hibáiból tanulva, erősségeik tudatában vágnak bele a nagy kihívásba, az állami nyelvvizsga teljesítésébe.

https://shetland.hu

Református Egymi

Évek óta a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel szoros kapcsolatban valósul meg iskolánkban a tanulók logopédiai, pszichológiai megsegítése, illetve a gyógytestnevelő által a gyerekek fejlesztése. A szakmai együttműködés során kiemelt figyelmet kap a tanulók testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakoztatása az egyéni bánásmód biztosításával. Nagy hangsúly helyeződik a környezet megismerésének elősegítésére, az énkép és a helyes önismeret kialakítására.

https://reformatusegymi.reformatus.hu

Lázár Ervin Program

Iskolánk a 2019/20. tanévtől kezdve részt vesz Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célját, a kulturális alapellátás kiszélesítését és ennek segítségével a nemzeti identitás megerősítését megvalósítani kívánó, az európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Programban, amely idén szeptember második hetében újra elkezdődhetett.

A program egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap

2021-ben immár tizenkettedik alkalommal foghatunk össze, hogy segítséget küldhessünk a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek. A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap céljaira befolyt összeg rendeltetése, hogy segítséget nyújtson nehéz helyzetben lévő, Magyarország határain kívül működő református oktatási/nevelési intézményeknek, illetve segítse ilyen intézmények elindítását. Az idei adománygyűjtéssel kapcsolatos részletes leírás a következő dokumentumokban található meg.

Egressy

A 2021/2022. tanévtől új lehetőség nyílt diákjaink számára a művészeti nevelés bővülésével. A zenei képzés nem csupán a teljes személyiség fejlesztését szolgálja, hanem egyéb készségek, képességek fejlődésére is kedvezően hat. Iskolánk helyt ad a csepeli alapfokú művészetoktatási intézmény alapképzésének. Három tanszak működik jelenleg: zongora, furulya és fuvola. A képzés keretében szolfézsoktatás is zajlik iskolánkban.

https://egressybenikonzi.hu

Úszó Nemzet Program

Iskolánk a 2023/24. tanévtől részt vesz az Úszó Nemzet Programban, amely a Magyar Úszó Szövetség támogatásával ingyenes úszásoktatást biztosít elsős diákjainknak. A következő tanévtől már az 1. és a 2. évfolyam tanulóinak lesz lehetősége a Gyáli Járási Tanuszodában úszás oktatásra járni.

https://uszonemzet.hu

A Fenntarthatósági Témahét

Iskolánk a 2023/24. tanévtől részt vesz a Fenntarthatósági Témahét programjaiban.

A 2024-es Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a levegő és élővilága, szabadidő, körforgásos gazdaság, hulladék és tudatos fogyasztás.

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu