Nevelőtestületi tájékoztatás 13.00-13.20

Nevelési értekezlet  14.00-17.00