Nevelőtestületünk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1

Kazatsay Orsolya

2

Durucz Béláné

3

Bajor Zsuzsanna

4

Nagy-Lukács Katalin

5

Szalontai Tünde

6

Farkasné Holpert Judit

7

Topáné Szunyi Katalin

8

Szinné Beskid Judit

9

Magyar József

10

Vida Lajosné

11

Benkő Ákos

12

Plugor Judit

13

Gerencsér-Mód Julianna

14

Berta Viktória

15

Friedl Erika

16

Ásvány Krisztina

17

Széplaki Márta

18

Varga Tünde

19

Dani Melinda

20

Csernyus Lászlóné

21

Varju Lajosné

22

Pintér Marianne

23

Darócziné Kozma Judit

24

Majorné Deák Judit

25

Rösnerné Telepóczki Márta

26

Moldvay Mónika

27

Holové Zsuzsanna

28

Sebestyén Angéla

29

Kiss Gabriella

30

Rövid Valéria

31

Nagy Erzsébet

32

Gabos Renáta

33

Czellahóné Viola Ágnes

34

Szalai Zita

Pedagógusaink
Ásvány Krisztina8.b osztályfőnök, testnevelő tanár
Benkő Ákostestnevelő tanár
Berta Viktória – szakvizsgázott pedagógus1.a osztályfőnök, tanító
Bihariné Hartung EdinaInformatika szakos tanár
Bognár Andrea Gabriella földrajz szakos tanár, könvvtáros
Bokor Györgyvizuális kultúra szakos tanár
Csernyus Lászlóné – szakvizsgázott pedagógusfejlesztő pedagógus, könyvtáros, pedagógia szakos nevelő
Czellahóné Viola Ágnes5.a osztályfőnök, matematika-testnevelés szakos tanár
Dani Melinda – szakvizsgázott pedagógus7.a osztályfőnök, földrajz-matematika szakos tanár, igazgatóhelyettes
Darócziné Kozma Judit – szakvizsgázott pedagógus8.a osztályfőnök, angol-történelem szakos tanár
Durucz Béláné2.a osztályfőnök, tanító
Édesné Pál Edina – szakvizsgázott pedagógus1.b osztályfőnök tanító, hittanoktató
Friedl Erikatanító
Gabos Renáta – szakvizsgázott pedagógus6.b osztályfőnök, angol nyelvtanár
Gerencsér-Mód Juliannabiológia-földrajz szakos tanár
Holové Zsuzsanna – szakvizsgázott pedagógus5.b osztályfőnök, magyar-történelem szakos tanár
Kazatsay Orsolyatanító
Lehó Györgyimatematika-kémia szakos tanár
Majorné Deák Juditmagyar szakos tanár
Moldvay Mónika6.a osztályfőnök, angol nyelvtanár
Nagy-Lukács Katalin2.b osztályfőnök, tanító
Nádudvari Anna tanító
Pintér Marianne3.a osztályfőnök, tanító
Plugor Juditnéptánc tanár
Rösnerné Telepóczki Mártahittanoktató
Rövid Valériatanító
Skrlyik-Hammer Viola Gabriella 4.b osztályfőnök, tanító
Szalontai Tündetanító
Szabóné Botka Irén Ilona – mesterpedagógus4.a osztályfőnök, tanító
Dr. Szabóné Fehér Ivett – mesterpedagógustanító
Szinné Beskid Judit7.b osztályfőnök, fizika-technika szakos tanár
Széplaki Márta – szakvizsgázott pedagógustanító, egyházi ének szakos tanár, hitoktató, igazgatóhelyettes
Temesvári Mónikaének-zene szakos tanár
Topáné Szunyi Katalin – szakvizsgázott pedagógusfejlesztő pedagógus, pedagógiai szakos tanár, mentortanár
Varga Tünde – mesterpedagógustanító, igazgató
Vida Lajosné3.b osztályfőnök, tanító
Virági Márta Évatanító
Nevelő-oktató munkát segítő munkatársaink
Kaposi Veronikaiskolatitkár
Kurucz Tamásrendszergazda
Sebestyén Angélapedagógiai asszisztens