Angol szakmai nap

bázisintézményi bemutató órákkal

„Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.”
(Példabeszédek 2,10)

A 2022-23-as tanév döntő jelentőségű volt intézményünk és az angol munkaközösség számára egyaránt. Ebben a tanévben lépünk ki saját kereteink közül és mutatjuk meg azokat a módszereket, jó gyakorlatokat a többi református oktatási intézményben idegen nyelvet tanító pedagógusok számára, amelyek az angol nyelvtanítás terén különlegessé teszik a Szenczit. A bemutatkozás napja március 24-re esett, témája pedig „A tehetséggondozó angol csoportok kialakítása, működtetése és módszertana” volt.

Az alkalom reggel 9 órakor Édes Árpád lelkipásztor lélekmelengető igehirdetésével kezdődött, majd intézményünk igazgatónője, Varga Tünde felemelő és bíztató szavaival folytatódott, köszöntve az érdeklődő kollégákat.

Ezt követően Gabos Renáta, az angol munkaközösség szakmai vezetője egy prezentációban mutatta be, hogy miért is különleges és mennyivel nyújt többet ez a módszer az átlagos nyelvoktatásnál. Renáta kitért a csoportalakítás módszereire, követelményrendszer kialakításának fontosságára, értékelési alapelvek sokszínűségére, és a különböző nyelvi szintű csoportok közti átjárhatóságra.

A szakmai beszélgetést követően került sor a bemutató órákra. Egy órában igyekeztünk átfogó, de még korántsem teljes, képet adni a Szencziben folyó munkáról, a következő címekkel és évfolyamokon:

3. évfolyam: A nyelvtanulás öröm – Kazatsay Orsolya

5. évfolyam: A videós leckék használata – Moldvay Mónika

7. évfolyam: Civilizációs kitekintő – St. Patrick’s Day – Darócziné Kozma Judit

8. évfolyam: Scrapbook – Gabos Renáta

Mind a négyen nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk a bemutató foglalkozásokra. Igyekeztük megmutatni, hogy az alsó tagozaton, a gyermekek nyelvtanulásának egy igen fontos és kreatív szakaszában történő játékos angol foglalkozások hogyan alapozzák meg a későbbi sikereket. Betekintést nyerhettünk egy, a tankönyvkiadó által támogatott videós órába, amelyen játékos interaktív feladat megoldásával adtak számot a gyerekek a megszerzett tudásról. Egy kis civilizációs kitekintés keretein belül Írországba látogattunk el, az írek védőszentjének életébe pillanthattunk bele, illetve rövid áttekintést kaptunk a „smaragd sziget” kultúrájáról. A nyolcadikosok egy remekül összeállított prezentációban lelkesen mutatták be a Srapbook készítésének fázisait, tematikáját, szépségeit és nehézségeit.

Ezt követően Seán Thompson színes és élvezetes előadását hallgattuk meg a tananyagba beépíthető vallási, egyházi tartalmakkal összefüggésben. A hallgatóság soraiban helyet foglaló kollégák megállapították, hogy alig várják már az újdonság megjelenését a következő tanévtől. A tankönyvkiadó (MM Publications) egész nap szakmai tanáccsal és tankönyvbörzével várta az érdeklődőket az aulában.

Seán előadását követően szakmai eszmecserére került sor, melyen a négy tanóra módszertanával kapcsolatban megfogalmazott kérdésekre kaptak választ a kollégák, illetve reflektáltunk, arról, hogy mi az, amit terveztünk és az hogyan valósult meg az órán. Szó esett a próba nyelvvizsga rendszeréről, a kurzuskönyvek és kiegészítő anyagok sokszínűségéről, a gyermekek fejlődésének lehetőségéről. Az ebédet követően, reményeink szerint, sok-sok tapasztalattal gazdagon tértek haza a kollégák.

Hálás szívvel mondunk köszönetet az iskola vezetésének, hogy szívükön viselik a tehetséggondozó csoportok és a módszer működését és fejlődését. Köszönjük a szenczis kollégáinknak az aznapi és a mindenkori támogatást, együttműködést és imádságban hordozást.

Angol munkaközösség