Ballagás hálaadással

„Vannak idők, amikor jó és könnyű hálát adni. Ilyen alkalom a ballagás.” – kezdte ballagó beszédét Édes Árpád lelkipásztor, aki a fenntartó gyülekezet nevében köszöntötte a résztvevőket az idei ballagási napon.

Édes Árpád a 127. zsoltár szavait idézte: „Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.”

A lelkipásztor beszéde elején elmondta: „Ma azért könnyű hálát adni, mert bár nagyon is jelen van a szülői áldozathozatal, jelen van a kemény munka, amit a fiatalok letettek az asztalra, nem ezt ünnepeljük, mert nem ezt látjuk nagynak. Még csak nem is azt látjuk, hogy mi elvégeztük a munka dandárját, és Isten besegített egy kicsit, hanem hogy Ő építette a házat, Ő őrizte a várost. Ő az élet adója, a növekedés adója és igazi gondviselője. Mi fáradoztunk, de csak a segédmunkát végeztük a ház építője az Úr volt. Ő építette gyermekeinket és Ö vigyázott rájuk.”

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. És most tiszta szívvel gyönyörködünk Isten ajándékában. Amikor Benneteket ünnepelünk most mindenekelőtt az életetek ajándékszerűségét, a pillanat kegyelemszerűségét ünnepeljük.” – emelte ki ballagási beszédében Édes Árpád lelkipásztor.

Végül így imádkozott az igehirdetése végén:
Mennyei Atyánk, szívunk teli van túlcsorduló hálával, hogy te építed a házat, a közösséget, a fiatal életeket és minket, tanárokat és szülőket munkatársaiddá fogadtál ebben a folyamatban. Köszönjük, hogy te őrzöd és őrizted a ballagó fiatalok testét és lelkét, és arra méltattál minket, hogy kísérjük őket útjukon otthon és az iskolában. Köszönjük, hogy személyre szólóan hirdeted ezen az ünnepi órán feltétel nélküli szeretetedet. És köszönjük, hogy nem hiábavalóak a mi imádságaink, amelyeket értük mondtunk. Köszönjük a társakat, akikben gyermekeink társra leltek, a közösen megtett utat. Köszönjük a szavadat, amely életté lett bennük, és köszönjük ígéreteidet, amelyek a jövő felé repítik őket. Ennek az órának az ajándékszerű csodáját megköszönve imádkozunk a ballagó fiatalokért. Féltő szeretettel, egyúttal derűs reménységgel tesszük le őket a te hűséges atyai kezedbe az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!

Széplaki Márta intézményvezető-helyettes búcsúbeszédében többek között az igazság melletti kiállásra, az emberségben való megmaradásra buzdította a ballagó diákokat. „Ne meneküljetek a munka, a feladatok, a kihívások elől, mert ezek a növekedéseteket szolgálják. Ne meneküljetek a bocsánatkérés elől, tudjatok őszintén bocsánatot kérni és megbocsátani. Ne meneküljetek a döntések elől, ne beszéljetek mellé! Ha pedig rossz döntést hoztok, akkor ne meneküljetek a felelősség elől, viseljétek azt méltósággal!” – tanácsolta útravalóként. Végezetül így zárta beszédét: „Világítsatok a szeretettel, amit kaptatok, ami Bennetek van… Fiúk és Lányok! Tudjatok úgy szeretni, hogy érdemes legyen várni rátok, hogy érdemes legyen kitartani mellettetek, hogy amerre jártok, mindenki érezze: értékesek vagytok.”

Az ünnepség részeként a néptáncosaink – Holpár Júlia 6.b, Rösner Katalin 4.a, Fekete Zalán 5.b és Rösner Vilmos 7.a – dél-alföldi táncot mutattak be.

A ballagáson a nyolcadikosok családjaik körében búcsúztak el tanáraiktól és egymástól is. A 8.a osztály nevében Faragó Liza és Veiczi Emma, a 8.b osztály nevében Rumpler Balázs mondta el ünnepi beszédét.

Hajnal Krisztina 7.a osztályos tanuló a ballagtató osztályok nevében búcsúzott el végzős diákjainktól. Utána Leszkó Barnabás 7.a osztályos tanuló énekelt a ballagó diákoknak.

A beszéd után Varga Tünde intézményvezető tanulmányi kitüntetéseket, díjakat adott a nyolcadikosoknak. Szenczi-díj elismerésben a 8.a osztályból Fülöp Kinga Magdolna, Hosszú Csilla, Szentirmai Orsolya és Szentirmai Tünde, a 8.b osztályból Rumpler Balázs részesült.

Az ünnepség zárásaként, immár hagyománnyá váló eseményként, a ballagók osztályfőnökükkel együtt a búcsúzás szalagjait helyezték el egy facsemetére, amit az iskolaudvarban fognak elültetni.

A ballagásról további fotók a honlap galéria oldalán találhatóak.