Húsvéti áhítat

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róm 10,9

A tavaszi szünetet megelőző napon ünnepi áhítat keretében emlékeztünk a nagyhétre és a húsvét ünnepére.

Az ünnepi alkalom elején a Lukács evangéliuma 23,13-24,12 versei felolvasásával végigkísértük Jézus Krisztus útját a húsvéti feltámadásig.

Az áhítaton Tokodi Konrád iskolalelkész tartott igehirdetést Pál levele a rómaiakhoz 10. fejezetének 9. része alapján. Az áhítat a feltámadás reménységet hirdetve szólt a húsvét üzenetéről.

Az istentiszteleten iskolánk énekkara szolgált Temesvári Mónika vezetésével. Az alkalom végén mindenki egy igés kártyát kapott ajándékba.