„Lábam előtt mécses a te igéd,”

A Reformáció emléknapja alkalmából Rápolty Dávidné Bíró Zsuzsanna szolgált igehirdetéssel az ünnepi áhítatokon.

A lelkésznő a 119. zsoltár 105. verse alapján („Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”) beszélt Isten világosságot adó szeretetéről, az életünket bevilágító fény forrásáról.

Felidézte a reformáció időszakának hatásait, pozitív következményeit, mint a bibliafordítások, az anyanyelvi istentiszteletek. A Biblia olvasása és az Ige szavának hallgatása mutathat életünk útján irányt. Mindezekben az imádság segíthet, hogy általa elkérjük és megkaphassuk Isten nekünk szóló üzenetét.

Az áhítatokon az énekkar vezetésével a Kálvin Kánont, a Solus Christus (5 Solus) éneket és az Erős vár a mi Istenünk dicséretet énekeltük Idrányi Zoltán zenei kíséretével.

Az emléknaphoz kapcsolódóan az iskola diákjai keresztyén jelképekről készítettek alkotásokat.