Mi így ünnepeltük

a magyar költészet napját…

Április 11-én a magyar költészet napját, a verseket, a költőket, a költészetet ünnepeljük. Azt a művészeti ágat, amely lélekkel teli, feltölt, elvarázsol, új utakat nyit költőnek és olvasónak egyaránt.

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye” – írta az a József Attila, aki a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Budapesten, 1905. április 11-én látta meg a napvilágot.

Születésnapja 1964 óta egyúttal a költészet napja. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, versek bemutatásával, szavalatokkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. Magyar költők szebbnél szebb versei gazdagítják szívünket és lelkünket egyaránt.

A magyar költészet napjához kapcsolódva a PIK-ben két fiatal színművész: Plaszkó Bence és Siposhegyi Zsolt Arany János és Petőfi Sándor meghatározó barátságát jelenítette meg versekkel és levélrészletekkel felsős tanulóinknak.

Petőfi 1847 februárjában írt először levelet Arany Jánosnak, a Toldi írójának, és attól kezdve a Nemzeti dal költőjének haláláig folyamatosan leveleztek. Barátságuk rövid két éve alatt nagy hatással voltak egymásra, amit leveleik bensőséges hangulata is alátámaszt. Petőfit lenyűgözte a Toldi, és ennek hangot ad levelében, amihez verset is küldött a nagyszalontai születésű költőnek.

Az életrajzból azt is tudjuk, hogy Petőfi és Arany többször találkoztak személyesen, erdélyi tartózkodásai alatt Petőfi számos alkalommal vendégeskedett feleségével és fiával együtt is az Arany családnál Nagyszalontán. Petőfi verset is címzett Arany Lacinak, költőbarátja kisfiának. A Toldi szerzőjét is megérintették Petőfi csodálattal átitatott sorai, levele tanúsága szerint ő is erősen érezte a rokonlelkűséget. A színészek által tolmácsolt előadásban a két költőtárs minden fontosabb levélváltása helyet kapott, de egy-egy részletet szinte mindegyik írott üzenetváltásból hallhattak tanulóink…

Majorné Deák Judit