Pünkösdi áhítat

Tokodi Konrád iskolalelkész pünkösdi áhítatot tartott az iskola diákjainak és tanárainak. Az istentiszteleten a Szentlélek eljöveteléről és az első gyülekezet megalakulásáról beszélt az igehirdető. Az áhítat végén imádságban adtunk hálát a Szentháromság harmadik személyéért, a Szentlélekért.  Az ünnepi alkalmon iskolánk énekkara szolgált Temesvári Mónika vezetésével.