Bázisintézmény lettünk!

„…éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok…” Ef. 4,1

 

 

Az intézményünkben folyó magas szintű angol nyelvoktatás célja a használható nyelvtudás megszerzése a tanulók számára. Ennek érdekében tehetséggondozó csoportokat alakítottunk ki, ahol újszerű oktatási elemekkel, színes munkaformákkal gazdagítjuk a tanóráinkat, foglalkozásainkat. Hatékony munkamódszerként alkalmazzuk az olvasmányok feldolgozását, filmek elemzését, scrapbook készítését. Ezeken felül az órán folyó munkát megtámogatjuk civilizációs ismereteket nyújtó kötetlen hangvételű játékos vetélkedővel.

Ennek a programnak köszönhetően a nyolcadikos tanulóink nagy része sikeresen teljesíti az állami B2-es szintű nyelvvizsga követelményeit.

A sikereken felbuzdulva törekvéseink között szerepelt, hogy megosszuk mindezen módszereket az erre nyitott oktatási intézményekkel, ezért pályázatunk benyújtását követően a RPI által meghirdetett bázisintézményi cím boldog tulajdonosai lehetünk.

Reméljük, hogy az intézmények részére olyan könnyen adaptálható jógyakorlatokat oszthatunk meg, melyek központjában a gyermek áll, akit a változatos feladattípusok alkalmazásával támogatunk.