„Jókedvűen tudjunk együtt tanulni”

Fekete Anna Rita beszélgetése Édesné Pál Edinával

A: Áldás, békesség!

E: Áldás, békesség!

A: Melyik osztályt és mit tanít?

E: Ebben az iskolában most a 4. osztályban tanítok olvasást, nyelvtant, fogalmazást, illetve az 1. és a 6. osztályban református hittant tanítok. A 4.b osztályban pedig, ahol a magyar nyelv és irodalmat is tanítom, velük vagyok délután és segítek nekik napköziben tanulni.

A: Miért ezeket a tantárgyakat tanítja?

E: A 4.b. osztályban nyugdíjba ment a tanár néni. Az őáltala tanított tantárgyakat kaptam meg. Mivel nagyon szeretek olvasást és nyelvtant is oktatni, örülök, hogy ezeket a tantárgyat ajánlották fel. Hittant nagyon-nagyon régóta tanítom, és hivatásom egyik legfontosabb feladatának tartom a gyermekek hitéleti fejlődésének támogatását, egyengetését.

A: Hogyan került iskolánkba?

E: Körülbelül kicsit több mint másfél éve a családommal ideköltöztünk Pestszentimrére, ahol a református egyházban lelkész a férjem.  A református egyházközséghez tartozik ez az iskola. Emellett gyülekezeti hitoktató is vagyok, tehát a gyülekezeti gyermekmunkában veszek részt. Szeretném, hogy ha jó kapcsolat lenne a gyülekezet és az iskola között: hogyha itt megismerhetném a gyerekeket, nekik is tudnék beszélni a gyülekezetről. Szerintem ez egy nagyon jó iskola, örülök, hogy itt taníthatok.

A: Tudna mondani pozitívumot, élményt az eddig itt töltött hónapjairól!

E: Azt látom, hogy ide szeretnek járni a gyerekek és ez nekem nagy élmény. Számomra nagy öröm, hogy olyan pedagógusok tanítanak, akik nagyon szeretnek tanítani és szeretek velük együtt dolgozni.

A: Mit szeretne elérni, mi a terve erre az évre?

E: Azt szeretném, hogy olyan tudást tudjak átadni a diákoknak, amelyre nem csak az iskolában, de talán a mindennapi életben is szükségük lesz. Alapvetően az egyik legfontosabb célom az, hogy szeressenek tanulni és jókedvűen tudjunk együtt tanulni. Ezért igyekszem olyan módszereket, eszközöket használni, hogy megszerettessem velük magát a tanulást. Mert azt gondolom, hogy erre van a legnagyobb szükségük: ha egy gyerek szeret tanulni, hogyha kíváncsi, hogyha érdeklődő, akkor nyitott előtte a világ és akkor az lehet, ami csak szeretne lenni.

Fotó: Kecskeméti Nóra